top of page
Abstract Linear Background

TOIMISTON TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT KERRALLA HALTUUN

Taloushallinnon Excel-raportointi -koulutus

Käsittele dataa ja raportoi Pivotilla!
 • Osaatko hyödyntää 365-version uusia automaattisesti laajenevia dynaamisia matriisikaavoja?

 • Yhdistätkö isoja Excel-taulukoita Phaku (Vlookup) -funktiolla, mutta se tuntuu taulukoiden koon takia hankalalta?

 • Joudutko aina poistamaan tuotavasta datasta tyhjiä rivejä, ylimääräisiä sarakkeita tai vaikkapa tuplarivejä?

 • Osaatko luoda Pivot-raportin itse ja käyttää valmiita laskukaavoja, kuten kumulatiivista laskentaa?

 • Osaatko luoda Pivot-raportin useammasta taulukosta?

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa opit ensiksi hyödyntämään 365-version datan käsittelyyn sopivia dynaamisia matriisikaavoja. Tällaiset kaavat levittyvät (eli vastausalueen koko muuttuu) automaattisesti. Voit esimerkiksi luoda automaattisesti lajiteltavan tietoalueen.

Seuraavaksi opit luomaan Power Querylla kyselyitä Excel- ja CSV-tiedostoihin sekä muokkaamaan ja yhdistämään kyselyitä ilman ohjelmointia.

Sitten opit luomaan Pivot-raportin Excelissä rakennetun tietomallin pohjalta eli yhdistämällä useamman taulukon tiedot taustalla toimivan Power Pivotin avulla. Itse Power Pivotia ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin.

Lopuksi saat käyttövinkit Pivot-raporttien muokkaamiseksi hyödyntämällä esimerkiksi osittajia, ryhmittelyjä sekä valmiita laskukaavoja, kuten kumulatiivisia summia.

 

Mikäli käytössäsi on maksullinen Power BI -lisenssi, niin opit luomaan Pivot-raportin myös valmiista Power BI -tietojoukosta.

Power Queryn, Pivotin ja tietomallin ymmärtämisestä on hyötyä myös siirryttäessä Power BI:n.

Kesto

3 t (yleisin koulutuksen kesto)

Kenelle 

Erityisesti säännöllisesti Exceliä käyttäville taloushallinnon asiantuntijoille, mutta myös esimerkiksi johtajille, yrittäjille, sihteereille/assistenteille, jotka ovat kiinnostuneita Excelin raportointimahdollisuuksista.

Kurssi sopii erityisesti Excelin 365-version käyttäjille, jolloin myös kaikki uudet funktiot ovat käytössä.

Power Query ja Pivot ovat myös vanhemmissa versioissa.

Hyöty osallistujalle 

Opit hyödyntämään dynaamisia matriisikaavoja, käsittelemään tuotavaa dataa eri tavoilla sekä luomaan ja muokkaamaan Pivot-raportteja myös useista taulukoista.

Sisältö

Dynaamiset matriisikaavat tuodun data käsittelyssä

 • Pikakertaus Phaku (Vlookup) -funktiosta

 • VHAKU (XLOOKUP) -funktion hyödyntäminen Phaku-funktion sijaan

 • Tutustuminen muihin uusiin 365-version dynaamisiin matriisifunktioihin, kuten Vpino (Vstack), Ainutkertaiset.Arvot (Unique), Ota (Take), Sarakkeeseen (Tocol), Valitsesarakkeet (Choosecols), Lajittele (Sort), Suodata (Filter) jaa Tekstijako (Textsplit)

 • Käytännönläheisiä esimerkkejä funktioiden hyödyntämisestä

Power Query tuotavan datan käsittelyssä

 • Kyselyn luominen Excel-taulukkoon ja CSV-tiedostoon

 • Tutustuminen muihin tietolähteisiin (esim. SQL-palvelin)

 • Power Query -ikkunan rakenne

 • Kyselyn päivittäminen ja muokkaaminen

 • Tuodun datan perusmuokkaus (tyhjien rivien ja tuplarivien poisto, tiedon jakaminen eri sarakkeisiin)

 • Muita muokkaustapoja (taulukon transponointi vaakasuunnasta pystysuuntaan, tuotavien sarakkeiden valinta)

 • Kyselyiden yhdistäminen (esimerkiksi kahden taulukon yhdistäminen ilman Phaku/Vlookup-funktiota)

 • Kyselyiden yhdistäminen (useiden taulukoiden yhdistäminen allekkain ilman kopioimista ja liittämistä)

Pivot-raportointi

 • Pivot-taulukkoraportin luominen, muokkaaminen ja muotoilu

 • Pivot-raportin luominen Excelissä rakennetun tietomallin pohjalta useammasta taulukosta

 • Erilaiset yhteenvetofunktiot ja prosenttiosuuksien laskeminen

 • Yhteenvetojen luominen päivistä, kuukausista, neljännesvuosista ja vuosista

 • Pivot-raportin luominen Power BI -tietojoukosta (maksullinen Power BI -lisenssi).

 • Pivot-kaavion (graafit) luominen ja muokkaus

bottom of page